top of page

Disclaimer

Op deze pagina lees je onze disclaimer van www.iseowo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ise Owo. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Wij zijn er trots op dat de items, gemaakt van Afrikaanse stoffen, met de hand worden gemaakt. De Afrikaanse stoffen kenmerken zich door de vele kleuren en de prachtige prints. Wanneer je een product bestelt, wordt het gemaakt van dezelfde stof zoals je op de afbeelding kunt zien, echter kan het zijn dat het van een ander deel van de stof gemaakt wordt, waardoor het item iets kan afwijken van de foto.  

We vermelden bij de producten een "ongeveer" maat. Dit heeft er mee te maken dat de producten handgemaakt zijn en daardoor de producten niet, zoals in een fabrieksproces, allemaal op de cm gelijk zijn. 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ise Owo is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ise Owo.

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ise Owo te mogen claimen of te veronderstellen.

Ise Owo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ise Owo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.iseowo.nl op deze pagina.

bottom of page